Integritetspolicy | Shipit.se | Shipit.se

Integritetspolicy

Integritetspolicy i enlighet med den nuvarande personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25:e maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA)

Registerns uppehållare

Shipit Sverige Ab
559352-9265

BOX 1300
172 26, Sundbyberg
Sverige

E-post: [email protected]
Telefon: +358 (0) 20 752 8488
Organisationsnummer: 559352-9265

I fortsättningen Shipit, hemsida, kontrollant eller tjänst.

Register ansvarigen

[email protected]
+358 (0) 20 752 8488

Registern namn

Shipit-kundregister

Ändamål för behandling av personuppgifter

Ändamålet för behandling av personuppgifter är för att uppehålla kundrelationen, slutförandet av avtalet, underhållning, arkivering och orderbehandling samt kundservice och marknadsföring. Privatindivider har spärr som standard för marknadsföring, denna tas bort bara efter att du uttryckligen har givit tillstånd till detta.

Observera att om du inte godkänner behandlingen av dina personuppgifter, kommer du inte att kunna skapa leveranser på rätt sätt. Om du blockerar cookies så funkar sidan inte optimalt, t.ex. data överföring mellan sidorna samt betalningssidans överföring tillbaka till sidan kanske inte funkar.

Kundinformation samt de uppgifter som används i vårt register

 • De uppgifter som kunden själv fyllt i våra formulärer och de använda tjänsterna

 • Användarnamn

 • Kundnummer

 • Leveransens beställningstid, leveranstid och andra händelser. Shipit sparar inte bekräftelseinformationen av upphämtningen eller leverans, men denna information sparas av transportörerna i spårbara tjänster.

 • Valda ombudet och dennas ID

 • Orderhistorik t.ex fraktsedel, fraktsedelnummer och leveransinformation

 • Avsändarens och mottagarens typ dvs. företag eller privatindivid

 • Betalningssätt och faktureringsinformation

Shipit kan använda registret för

 • Kommunikation och kundtjänst angående leveranser

 • Slutförandet av den tjänsten du beställt från oss

 • Kommunikation med leverantören och prosess kontroll

 • Behandla betalningen och billing

 • Direkt marknadsföring till företag. Direkt marknadsföring till privata individer med tillstånd

 • Kredit kontroll och inkasso

 • Behandlingar med myndigheter enligt bestämmelser och lagstiftning

 • Reklamationer

 • Underhållning och utveckling av våra tjänster

 • Statistik och analysverksamhet

 • Personuppgifter hanteras även av transportföretagen beroende på vilken tjänst är vald, betaltjänstleverantören och de använda betalningsmedlen samt faktureringstjänsten

 • Transportföretagen hanterar informationen enligt postlagen, väglagen, integritetslagen och andra lagstiftningar, enligt tillstånd från kunden, avtal och kundrelationen.

Den samlade datan kan också användas för att säkerställa det tekniska genomförandet och användningen av tjänsten och för att säkerställa informationssäkerheten. Dessutom kan data användas för att utveckla Shipits tjänster, hantera kundrelationer och att marknadsföra tjänsterna från Shipit och dess partners.

Förutom betalningsmetoden sparar Shipit inte kundens bank- eller kreditkortsinformation. Om en kund gör en betalning direkt till Shipits bankkonto, visas betalningsuppgifterna enligt bestämmelser inom banklagen.

Regelbundna informationskällor

Kontakt- och kundinformationen i registret erhålls vanligen vid registrering eller beställning av tjänster. Information kan också tas emot vid kontakt med vår kundtjänst via telefon, e-post, kontaktformulär eller chat och från inom koncernen. I chattjänsten sparas datat i två veckor före den raderas.

Regelmässigt utlämnande av dataöverföringar inom EU och utanför EES-området

Kundens uppgifter kommer endast att ges ut till tredje parter på grund av en lagstadgad skyldighet, av kundens egen begäran eller på begäran av myndigheter.

Kunden bör själv informera mottagaren om vad dennas personuppgofter kommer att användas till.

Personuppgifter och leveransdata överförs och lämnas utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om beställningen görs från utanför EU eller beställningen görs till utanför EU och / eller den är utförd av FedEx eller UPS-tjänster.

Alla transportörer och deras underleverantörer är bundna av sekretessavtal för den information de har fått från dig via oss för att säkerställa och utföra sin tjänst.

Mottagaren får alla detaljer i sändningen via kontaktkortet och eventuell orderbekräftelse, med undantag av sändningsprisinformationen.

Principerna vi använder för att skydda registret

Registeransvariges filer skyddas av tekniska skyddsmetoder som normalt används av företag. Användningen av registret kräver ett personligt användarnamn och lösenord som endast beviljas en tjänsteleverantör som tillhör kontrollantens personal eller en medlem av den tjänst som ansvarar för behandling av personuppgifter. Sekretessskyldigheten är bindande för kundregisterinformationen.

Vi använder också SSL-kryptering. SSL-skyddet krypterar innehållet i trafiken mellan din dator och webbplatsens server och hjälper till att verifiera webbplatsens äkthet.

Insyn i och ändring av dina uppgifter

För frågor om vår integritetspolicy eller om insyn i och ändringar av (eller radering av) dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss. Du kan också skicka en begäran om att få insyn i, ändra eller radera dina uppgifter. Dessutom kan du skicka oss en begäran om att få en exportfil med de uppgifter som vi använder oss av med din tillåtelse, eller så kan du, av olika skäl, ange att du vill begränsa vår bearbetning av dina personuppgifter. För att förebygga missbruk kan vi då be dig om att legitimera dig på ett lämpligt sätt. Om uppgifterna inte stämmer kan du be oss att ändra eller radera dina uppgifter. Vi kan på eget initiativ eller på din begäran komplettera, korrigera eller ta bort inkompletta, inexakta eller föråldrade personuppgifter som samlats in i samband med användningen av våra tjänster. Shipit registrerar användaren automatiskt och med hjälp av registrationen kan du själv hantera dina uppgifter, spåra försändelser, skriva ut kvitto och fraktsedel. Om en privatindivid inte loggar in på sidan inom 90 dagar efter leveransen, raderas registrations uppgifterna.

OBS: Om tjänster är redan pågång, så är ändring av uppgifterna en kostnadsbelag tjänst som beror på vilken tjänst du valt. Så var god och försäkra att all info är korrekt före du slutgör en beställning på våra sidor.

Uppgifterna för en person kan raderas per skriftlig begäran efter fullgörandet av lagstadgade skyldigheter.

Så länge sparar vi dina uppgifter

De personuppgifter som beskrevs ovan sparas så länge de behövs för att kunna behandla dina beställningar, inklusive reklamations tiden. Därefter sparar vi personuppgifter i maximalt 18 månader och uppgifterna som kan leda till att känna igen en privatindivid raderas efter denna tid om vi inte har en lagstadgad skyldighet att bevara dem längre eller kunden har loggat in eller registrerat sig som användare.

OBS: Posten sparar all personinformation för 3 år och 3 månader.

Ändringar i detta integritetsskyddsyttrande

Du ser ändringar i vår integritetsskyddsbeskrivning på denna sida. Om vi gör väsentliga förändringar, kan vi meddela dig även på annat sätt, exempelvis genom att skicka e-post eller genom att lägga upp ett meddelande på vår hemsida. Vi rekommenderar att med jämna mellanrum kontrollera principerna för integritetsskyddet så att du upptäcker eventuella ändringar i denna.

Ansvarsfriskrivning

Vi kontrollerar och uppdaterar kontinuerligt informationen på denna webbsida. Trots vår noggrannhet kan uppgifter ha hunnit ändras. Vi kan därför inte ansvara för eller garantera aktualitet, riktighet och fullständighet hos den publicerade informationen. Vi ansvarar inte för innehåll på och utformning av andra webbsidor som är knutna till vår webbsida via länkar. Likaledes ansvarar vi inte för information på utomstående webbsidor som som hänvisar till dessa webbsidor via länkar.

Cookies

Vad menas med cookies?

En cookie är en liten datafil som vi sparar på din dator för att se vad som händer under ditt besök hos oss - och för att känna igen din dator. En cookie är inte ett program och innehåller inte virus.

Användning av cookies på Shipit.fi

Cookies är nödvändiga för att hemsidan skall fungera korrekt t.ex. priskoll samt bokning av tjänster. Cookies hjälper oss dessutom med att skapa ett överblick över ditt besök så att vi kan optimera och anpassa våra sidor för en bättre kundupplevelse. Cookies kommer till exempel ihåg om du har loggat in tidigare, hjälper till med automatiska infyllningar, om du tidigare har besökt sidan o.s.v. Våra cookies är uppdelade i fem typer av cookies: nödvändiga-, preferens-, underhålls-, optimerings- och marknadsförings-cookies. Vi använder Google Analytics och Hotjar för att analysera våra sidornas användning. De uppgifter som cookien samlar in om din användning (trafikdata, härtill din IP-adress), Du kan välja bort cookies från Google Analytics här.

Så här blockerar du cookies

Du kan alltid blockera cookies på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Shipit.fi sidan fungerar inte optimalt med blockerade cookies, t.ex data som behövs från tidigare sidor kanske inte överförs korrekt. Det är inte hemsidan som minns vad du gjort med hjälp av cookies, utan det är webbläsaren som du använder som gör detta för dig för en smidigare användarupplevelse.

Google Analytics

Med hjälp av Google Analytics analyserar Shipit hur användarna beteer sig på våra sidor och försöker optimera användarupplevelsen för våra kunder. All data behandlas anonymt och den används inte för att känna igen en individ.

Du kan läsa mer om Googles integritespolicy här: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Du kan också välja att ta bort dig själv från all GA data med hjälp av opt-out funktionen https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Facebook Pixels

Läs mer om Facebook i praktiken här: https://www.facebook.com/help/568137493302217.